11. – 14. června 2012

Pořadatelé

Setkání je pořádáno Laboratoří informatiky a chemie VŠCHT Praha, výzkumnou skupinou SIRET (SImilarity RETrieval) při MFF UK a Národní infrastrukturou chemické biologie CZ-OPENSCREEN.

        


Sponzoři

Konference se uskuteční díky laskavé finanční podpoře následujících subjektů: