13. – 15. června 2016

Přehled posterů

Identifikácia a štúdium domén ľudského ryanodínového receptora 2 zodpovedných za ochorenia srdca
Bauerová Vladena, Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
abstrakt

Molekulární dokování růstových regulátorů.
Bazgier Václav, Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
abstrakt

Studium molekulárních základů evoluce feromonové komunikace hmyzu prostřednictvím RNA-seq
Buček Aleš, Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, Praha 6
abstrakt

Dolbico: Databáze lokálních konformací biomolekul
Čech Petr, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt

Návrh chemické knihovny potenciálních agonistů glukokortikoidního receptoru pomocí algoritmu Molpher
Čmelo Ivan, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt

Uživatelsky orientované webové nástroje Loschmidtových laboratoří
Damborský Jiří, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
abstrakt

Computer aided drug design towards new inhibitors of Kynurenine Aminotransferase
Dehaen Wim, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt

Nástroj pro generování elementárního složení z dat hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením
Doležalová Marie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky, České Budějovice
abstrakt

Analýza zmesných vzoriek vo forenznej genetike pomocou metód sekenovania novej generácie
Ďuriš František, Geneton s.r.o., Bratislava
abstrakt

Shluková analýza lidské starodávné mtDNA: 30 000 let pod maternální dědičností
Ehler Edvard, Katedra biologie a environmentálních studií, Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Praha 1
abstrakt

Štatistický model pre anotáciu genomických mikrosatelitov
Gazdarica Juraj, Geneton s.r.o., Bratislava
abstrakt

ChrgDescCalc.py – nástroj na výpočet nábojových deskriptorů
Hejret Václav, Masarykova univerzita CEITEC MU , Brno
abstrakt

Analýza genové exprese u novorozenců narozených v prostředí s různou úrovní znečištění ovzduší
Hoňková Kateřina, Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha 4-Krč
abstrakt

Evoluční historie nejstaršího lentiviru: charakterizace integrací ELVgv a pozitivní selekce TRIM5 v řádu Dermoptera
Hron Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Analýza výskytu k-merov aminokyselín na rozhraní komplexov proteín—DNA: hľadanie kovariácí s rozpoznávanými nukleotidovými sekvenciami
Jakubec Dávid, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 6
abstrakt

Na cestě k plně automatické identifikaci molekul
Jarkovská Karla, ChemAxon s.r.o., Praha
abstrakt

Využití báze znalostí pro predikci protein-protein interakčních míst
Jelínek Jan, Univerzita Karlova v Praze; Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
abstrakt

Komplexní bioinformatická analýza expresních a mutačních profilů dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku
Kolář Michal, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 4
abstrakt

Parametrizace ekvalizace elektronegativity (EEM) metodou diferenciální evoluce
Křenek Aleš, Ústav výpočetní techniky, MU, Brno
abstrakt

Dynamika skladania RNA pomocou „Basin Hopping“ grafov
Kucharík Marcel, Geneton s. r. o., Bratislava
abstrakt

Nové ligandy G-kvadruplexu c-myc
Kužmová Erika, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha 6
abstrakt

Jak citlivá je identifikace inzerčních míst transpozonů přímo ze sekvenačních dat?
Lexa Matej, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
abstrakt

Automatická anotácia sekundárnych štruktúr v cytochrómoch P450 a hodnotenie ich štruktúrnej podobnosti
Midlik Adam, NCBR, Masarykova univerzita, Brno
abstrakt

ChemGenDB – integrovaná platforma pro sběr a analýzu chemických sloučenin a HTS dat
Müller Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

FireProt: výpočetní platforma pro návrh termostabilních vícebodových mutantů
Musil Miloš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno
abstrakt

Korelace mezi Bayesovským skóre a biologickou aktivitou ligandů aktivních na estrogenních receptorech α a β
Novotný Jiří, VŠCHT Praha, Praha 10
abstrakt

Evoluce genomu Burkholderia contaminans během chronické infekce pacienta s cystickou fibrózou
Nunvář Jaroslav, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
abstrakt

Porovnání výsledků genové exprese pří použití různých anotací genomu
Oppelt Jan, NCBR & CEITEC MU, Brno
abstrakt

Potlačení aktivity imunitního systému v primárním nádoru u pacientů s kolorektálním karcinomem consensus molecular subtype 2 je důležité pro vznik metastázy.
Ostašov Pavel, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
abstrakt

Vytěžování znalostí ze souborů chemických dat na základě interpretace QSAR modelů
Polishchuk Pavlo, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - IMTM, Olomouc
abstrakt

Stanovení efektivity sestřihu pre-mRNA z RNA-seq dat
Převorovský Martin, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2
abstrakt

NEEMP – nástroj pro parametrizaci EEM
Raček Tomáš, Masarykova Univerzita; CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno
abstrakt

Vliv kořenů rostlin na složení a funkční potenciál mikrobiálních komunit v dlouhodobě kontaminované zemině
Rídl Jakub, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha
abstrakt

Algoritmus pro rekonstrukci ncRNA BLAST hitů s nevýznamným skóre využívající suboptimálních struktur RNA
Schwarz Marek, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
abstrakt

Molpher-lib: softwarová knihovna pro systematickou exploraci chemického prostoru
Šícho Martin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
abstrakt

Reprodukovatelná analýza efektivity fingerprintů
Škoda Petr, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
abstrakt

ChemSpace.js: Vizualizace chemického prostoru pro webové aplikace
Škuta Ctibor, CZ-OPENSCREEN, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Hľadanie substrátovej špecificity DUSP fosfatáz
Sladeček Stanislava, Univerzita Karlova v Praze, Brno
abstrakt

Genomový projekt Pseudomonas alcaliphila JAB1
Strnad Hynek, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

SEED v2.0 – uživatelsky příjemné prostředí pro zpracování amplikonových sekvencí z NGS
Větrovský Tomáš, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
abstrakt

Databáze látek zpomalujících stárnutí
Voller Jiří, IMTM, Olomouc
abstrakt

Počítačová predikce syntetické dostupnosti
Voršilák Milan, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt