13. – 15. června 2016

Postery telegraficky - vybrané příspěvky

Molekulární dokování růstových regulátorů.
Bazgier Václav, Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
abstrakt

Studium molekulárních základů evoluce feromonové komunikace hmyzu prostřednictvím RNA-seq
Buček Aleš, Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, Praha 6
abstrakt

Dolbico: Databáze lokálních konformací biomolekul
Čech Petr, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt

Návrh chemické knihovny potenciálních agonistů glukokortikoidního receptoru pomocí algoritmu Molpher
Čmelo Ivan, VŠCHT Praha, Praha 6
abstrakt

Nástroj pro generování elementárního složení z dat hmotnostních spektrometrů s vysokým rozlišením
Doležalová Marie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky, České Budějovice
abstrakt

Evoluční historie nejstaršího lentiviru: charakterizace integrací ELVgv a pozitivní selekce TRIM5 v řádu Dermoptera
Hron Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Využití báze znalostí pro predikci protein-protein interakčních míst
Jelínek Jan, Univerzita Karlova v Praze; Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
abstrakt

Komplexní bioinformatická analýza expresních a mutačních profilů dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku
Kolář Michal, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 4
abstrakt

Dynamika skladania RNA pomocou „Basin Hopping“ grafov
Kucharík Marcel, Geneton s. r. o., Bratislava
abstrakt

Jak citlivá je identifikace inzerčních míst transpozonů přímo ze sekvenačních dat?
Lexa Matej, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
abstrakt

ChemGenDB – integrovaná platforma pro sběr a analýzu chemických sloučenin a HTS dat
Müller Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Vytěžování znalostí ze souborů chemických dat na základě interpretace QSAR modelů
Polishchuk Pavlo, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - IMTM, Olomouc
abstrakt

Stanovení efektivity sestřihu pre-mRNA z RNA-seq dat
Převorovský Martin, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2
abstrakt

Algoritmus pro rekonstrukci ncRNA BLAST hitů s nevýznamným skóre využívající suboptimálních struktur RNA
Schwarz Marek, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
abstrakt

Molpher-lib: softwarová knihovna pro systematickou exploraci chemického prostoru
Šícho Martin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
abstrakt

Reprodukovatelná analýza efektivity fingerprintů
Škoda Petr, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
abstrakt

ChemSpace.js: Vizualizace chemického prostoru pro webové aplikace
Škuta Ctibor, CZ-OPENSCREEN, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Genomový projekt Pseudomonas alcaliphila JAB1
Strnad Hynek, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
abstrakt

Databáze látek zpomalujících stárnutí
Voller Jiří, IMTM, Olomouc
abstrakt

Počítačová predikce syntetické dostupnosti
Voršilák Milan, VŠCHT Praha, Praha
abstrakt