9. – 11. června 2014

Úvod

ENBIK je tradiční (v roce 2014 se uskuteční již druhý ročník :-)) multidisciplinární fórum odborníků zabývajících se zpracováním a analýzou přírodovědných dat za použití informatických nástrojů. Mezi takové obory (souhrnně označované jako "life science informatics") patří např. bioinformatika či chemoinformatika.

Na ENBIKu může své příspěvky prezentovat kdokoliv buď formou přednášek, nebo posterů. Způsob prezentace si zájemce zvolí po přihlášení do svého uživatelského účtu. Jednacím jazykem setkání je čeština či slovenština.

Konferenční témata

  • Vědecké projekty z oblasti "life science informatics"
  • Prezentace vědeckých skupin působících v oblasti "life science informatics"
  • Výuka "life science informatics" na vysokých školách