9. – 11. června 2014

Přehled účastníků

Bárta Antonín, University of South Bohemia, České Budějovice
Bartoň Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha
Bartůněk Petr, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 4
Bendl Jaroslav, Fakulta Informačních Technologií, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno
Beneš David, Výzkumný ústav centra excelence IT4Innovation, FPF, Slezská univerzita, Opava
Berka Karel, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Brejová Bronislava, KI FMFI UK, Bratislava
Brežná Barbara, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
Brezovský Jan, Přírodovědecká fakulta, Masarykova universita, Brno
Budiš Jaroslav, Lambda Life a.s., Bratislava 5
Čech Petr, VŠCHT Praha, Praha
Černý Jiří, Biotechnologický ústav AV ČR, Praha
Chroňáková Alica, Biologické Centrum AV ČR, Ústav půdní biologie, České Budějovice
Chrudimský Tomáš, BC AV ČR v.v.i, Ústav půdní biologie, České Budějovice
Císař Petr, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Nové Hrady
Čmelo Ivan, VŠCHT Praha, Praha 6
Cviková Kateřina, Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin | ÚEB AV ČR v.v.i., Olomouc - Holice
Daněček Petr, Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK
Ďuriš František, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4
Dvořák Pavel, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha 6
Galgonek Jakub, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha 6
Geidl Stanislav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Hájek Miroslav, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR , Praha 6
Hamerník Petr, ChemAxon s.r.o., Praha 2
Hlavsa Tomáš, BULL s.r.o., Praha 2
Hoksza David, Univerzita Karlova v Praze, Praha
Holub Jan, České vysoké učení technické v Praze, FIT, Praha
Hošek Petr, , Plzeň
Hošek Petr, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Hřibová Eva, Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin | ÚEB AV ČR v.v.i., Olomouc - Holice
Hron Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Hroudová Miluše, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha 4
Hruška Miroslav, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Jakubec David, ÚOCHB AV ČR, Praha 6
Jalovec Karel, ČVUT Fakulta Elektrotechnická, Praha
Jansík Branislav, IT4Innovations, Ostrava
Jaroň Kamil, Institut biostatistiky a analýz, Brno
Jindřich Jindřich, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Kalina Jan, Jan Kalina, Praha 6
Kolář Michal, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 4
Krnáčová Katarína, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Bratislava
Kužmová Erika, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Prague 6
Lexa Matěj, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
Macas Jiří, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Martincová Marie, Technická univerzita v Liberci, Liberec
Martínek Tomáš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno
Martínková Natália, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
Mokrejš Martin, Martin Mokrejš, Staré Město pod Sněžníkem
Müller Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Novák Petr, Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , České Budějovice
Nunvář Jaroslav, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
Oppelt Jan, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Ostašov Pavel, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
Pačes Jan, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
Pánek Josef, MBÚ AV ČR, Praha
Pitule Pavel, Lékařská fakulta UK v Plzni, Plzeň
Pravda Lukáš, Přírodovědecká fakula MU, Brno
Převorovský Martin, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2
Provazník Jan, Biologické Centrum AV ČR v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice
Rídl Jakub, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Sakmaryová Iva, Technická Univerzita v Liberci, Liberec
Šauer Max, ChemAxon s.r.o., Praha 2
Sedlák David, Ústav Molekulární Genetiky, AV ČR, v.v.i, Praha
Sedlář Karel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií , Brno
Sehnal David, CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno
Šerá Leona, VŠCHT Praha, Praha
Skalický Tomáš, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice
Škoda Petr, Univerzita Karlova v Praze - MFF, Praha 1
Škuta Ctibor, VŠCHT Praha, Praha
Šmídková Markéta, ÚOCHB AV ČR, Praha 6
Sosík Petr, Slezská univerzita v Opavě, Opava
Štefanič Stanislav, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
Štourač Jan, Jan Štourač, Brno
Strejček Michal, VŠCHT Praha, Praha
Strnad Hynek, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Praha 4
Svoboda Pavel, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
Svobodová Vařeková Radka, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno
Svozil Daniel, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Szemes Tomáš, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4
Uhlík Ondřej, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Vojtěch Jaroslav, BULL s.r.o., Praha 2
Voller Jiří, IMTM, Univerzita Palackého, Olomouc
Vondrášek Jiří, ÚOCHB AV ČR, Praha 6
Voršilák Milan, VŠCHT Praha, Praha
Vymětal Jiří, Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR, Praha 6