13. – 15. června 2016

Úvod

ENBIK je multidisciplinární fórum odborníků zabývajících se zpracováním a analýzou přírodovědných dat za použití informatických nástrojů. Mezi takové obory (souhrnně označované jako "life science informatics") patří např. bioinformatika či chemoinformatika. Na ENBIKu může své příspěvky prezentovat kdokoliv buď formou přednášek, nebo posterů. Jednacím jazykem setkání je čeština či slovenština.

Konferenční témata zahrnují všechny aspekty výpočetní biologie, bioinformatiky či chemoinformatiky, jako jsou např.:

  • Počítačová genomika
  • Analýza genové exprese a její regulace
  • Fylogenetika a evoluční genomika
  • Počítačová proteomika
  • Strukturní bioinformatika
  • Systémová biologie
  • Chemoinformatika a počítačový návrh léčiv
  • Metody a algoritmy bioinformatiky a chemoinformatiky
  • Vytěžování znalostí z biologických dat, textů a obrazů
  • Modelování biomolekul