13. – 15. června 2016

Přehled účastníků

Anděl Michael, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
Bartoň Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Bartůněk Petr, ÚMG AV ČR, Praha 4
Bauerová Vladena, Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
Bazgier Václav, Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Bendl Jaroslav, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
Beňová Zuzana, VŠCHT - příprava ke studiu, Praha
Berka Karel, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Božíková Paulína, Biotechnologický ústav, AV ČR, Vestec
Brezovský Jan, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , Brno
Brož Petr, Institute of Applied Biotechnologies a.s., Praha
Buček Aleš, Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, Praha 6
Budiš Jaroslav, Geneton s. r. o., Bratislava
Burgetová Ivana, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno
Čech Petr, VŠCHT Praha, Praha 6
Cehák Jiří, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky, Č. Budějovice
Černý Martin, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
Čmelo Ivan, VŠCHT Praha, Praha 6
Damborský Jiří, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
Dehaen Wim, VŠCHT Praha, Praha 6
Dohnalová Hana, Hana Dohnalová, Praha 412
Doležalová Marie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky, České Budějovice
Ďuriš František, Geneton s.r.o., Bratislava
Dvořák Pavel, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha 6
Ehler Edvard, Katedra biologie a environmentálních studií, Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Praha 1
Faltýnková Květoslava, Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín
Fatka Jiří, Západočeká univerzita v Plzni, Plzeň
Fesl Jan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky, České Budějovice
Fišer Karel, CLIP - Laboratorní centrum Klinika dětské hematologie a onkologie 2. lékařská fakulta, UK, Praha
Galgonek Jakub, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha 6
Gazdarica Juraj, Geneton s.r.o., Bratislava
Geidl Stanislav, Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Hejret Václav, Masarykova univerzita CEITEC MU , Brno
Hoksza David, Univerzita Karlova, Praha
Hon Jiří, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně, Opava-Milostovice
Hoňková Kateřina, Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha 4-Krč
Horský Vladimír, Masarykova Univerzita, CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno
Hošek Petr, VŠCHT Praha, Praha
Hoštáková Nina, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Hron Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Jakubec Dávid, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 6
Janoušek Václav, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha 2
Jansík Branislav, IT4Innovations, VSB-TUO, Ostrava Poruba
Jarkovská Karla, ChemAxon s.r.o., Praha
Jelínek Jan, Univerzita Karlova v Praze; Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
Jindřich Jindřich, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, v. v. i, Praha 4
Jirát Jiří, VŠCHT Praha, Praha 6
Kahle Michal, ÚMG AV ČR, Praha 4
Kolář Michal, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 4
Krejčí Adam, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Křenek Aleš, Ústav výpočetní techniky, MU, Brno
Kucharík Marcel, Geneton s. r. o., Bratislava
Kužmová Erika, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha 6
Lexa Matej, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
Macas Jiří, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Malinka František, České vysoké učení technické v Praze, Praha
Mareška Václav, VŠCHT Praha, Praha 6
Martínek Tomáš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno
Midlik Adam, NCBR, Masarykova univerzita, Brno
Mořkovský Libor, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2
Müller Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Musil Miloš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno
Novák Petr, Biologické Centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Novotný Jiří, VŠCHT Praha, Praha 10
Novotný Marian, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2
Nunvář Jaroslav, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Oppelt Jan, NCBR & CEITEC MU, Brno
Ostašov Pavel, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
Pačes Jan, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Pánek Josef, MBÚ AV ČR, Praha
Pastva Ondřej, Ústav hematologie a krevní transfuze, Biochemie, Praha 2
Pazúriková Jana, Masarykova Univerzita, Brno
Pech David, ChemAxon s.r.o., Praha
Pfeiferová Lucie, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
Pitule Pavel, Lékařská fakulta UK v Plzni, Plzeň
Polishchuk Pavlo, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - IMTM, Olomouc
Popr Martin, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Pravda Lukáš, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Brno
Převorovský Martin, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2
Přistoupilová Anna, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2
Puterová Janka, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Raček Tomáš, Masarykova Univerzita; CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno
Reifová Radka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2
Rídl Jakub, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha
Sarker Martin, Ústav organické chemie a biochemie, Praha
Šauer Max, ChemAxon s.r.o., Praha
Schwarz Marek, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Sedlák David, CZ-OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology, Institute of Molecular Genetics AS CR, Prague
Sedlář Karel, Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Brno
Sehnal David, Ceitec - MU, Brno
Šícho Martin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Škoda Petr, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
Škuta Ctibor, CZ-OPENSCREEN, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Sladeček Stanislava, Univerzita Karlova v Praze, Brno
Stočes Štěpán, SEQme s.r.o., Dobříš
Štourač Jan, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
Strnad Hynek, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
Svoboda Ondřej, ChemAxon s.r.o., Praha
Svobodová Vařeková Radka, Masarykova Univerzita CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno
Svozil Daniel, VŠCHT Praha, Praha 6
Szemes Tomáš, Geneton s.r.o., Bratislava
Treťjačenko Vjačeslav, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha
Větrovský Tomáš, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Vinař Tomáš, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
Vohradský Jiří, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 4
Voller Jiří, IMTM, Olomouc
Vondrášek Jiří, ÚOCHB AV ČR, Praha 6
Voršilák Milan, VŠCHT Praha, Praha 6
Zidkova Anastassiya, HPST, s.r.o., Praha
Zigo Tomáš, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4