11. – 14. června 2012

Úvod

ENBIK je české multidisciplinární fórum odborníků zabývajících se výzkumem stojícím na pomezí mezi informatikou a přírodními vědami, jako jsou např. bioinformatika či chemoinformatika.


výběr fotografií ze setkání ENBIK2012

Hlavní cíle setkání

  • Zmapování bioinformatického a chemoinformatického výzkumu v České republice.
  • Navázání a prohloubení kontaktů mezi informaticky a přírodovědně orientovanými vědeckými komunitami.

Konferenční témata

Na ENBIKu může své příspěvky prezentovat kdokoliv, a to buď formou přednášek nebo posterů. Způsob prezentace si zájemce zvolí po přihlášení do svého uživatelského účtu. Přednášky pokrývají následující okruhy:
  1. Bio a chemoinformatická infrastruktura v České republice a její zapojení do evropského prostoru.
  2. Představení jednotlivých vědeckých skupin.
  3. Studium bioinformatiky a chemoinformatiky na českých vysokých školách.
  4. Prezentace konkrétních vědeckých projektů.
Jednacím jazykem setkání je čeština.