11. – 14. června 2012

Přehled účastníků

Bartůněk Petr, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Berka Karel, Katedra fyzikální chemie, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Biedermannová Lada, Ústav biotechnologie AV ČR, Praha
Brezovský Jan, Masarykova univerzita, Přirodovědecká fakulta, Brno
Brumovský Miroslav, CEITEC MU - Central european institute of technology, Brno
Čech Petr, VŠCHT v Praze, Praha
Chovancová Eva, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
Dohnálek Jan, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Džubák Petr, Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Olomouc
Ettrich Rudiger, Ústav nanobiologie a strukturní biologie AV ČR, Nové Hrady
Galgonek Jakub, MFF UK, Praha
Geidl Stanislav, CEITEC MU - Středoevropský technologický institut, Brno
Hajdúch Marián, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc, Olomouc
Hamerník Petr, ChemAxon, s.r.o., Praha
Hoksza David, MFF UK, Praha
Holub Jan, ČVUT FIT, Praha
Houser Josef, CEITEC MU - Středoevropský technologický institut, Brno
Hroudová Miluše, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Praha 4
iJzsoOsDULXlKxunB Bradley, USrpssslsvPyn, New York
Jaroň Kamil, Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Jindřich Jindřich, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Jirát Jiří, VŠCHT v Praze, Praha
Klimeš Vladimír, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra biologie a ekologie, Ostrava
Kolář Michal, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Kuželka Ondřej, CVUT v Praze, Praha
Lexa Matej, Masarykova Univerzita, Fakulta informatiky, Brno
Malinovská Lenka, CEITEC MU, Brno
Martínek Tomáš, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno
Martínková Natália, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Mokrejš Martin, Bioinformatics, ---
Moravec Jiří, Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Müller Tomáš, Ústav molekulární genetiky v.v.i., AV ČR, Praha 4
Musilová Lucie, VŠCHT v Praze, Praha
Novák Jiří, MFF UK, Praha
Novotný Marian, PřF UK, Praha
Pačes Jan, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Pál Karol, FN BRNO, Brno
Radová Lenka, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc, Olomouc
Réblová Kamila, CEITEC MU - Středoevropský technologický institut, Brno
Ridl Jakub, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Praha 4
Schneider Bohdan, Ústav biotechnologie AV ČR, Praha
Sedlák David, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Sehnal David, CEITEC MU - Středoevropský technologický institut, Brno
Škuta Ctibor, VŠCHT v Praze, Praha
Škutková Helena, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno, Brno
Slávik Branislav, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Snášel Václav, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava
Sosík Petr, Slezská univerzita v Opavě, Opava
Spiwok Vojtěch, VŠCHT v Praze, Praha
Štourač Jan, Jan Štourač, Brno
Strejček Michal, VŠCHT v Praze, Praha
Strnad Hynek, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha 4
Svoboda Pavel, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
Svobodová Vařeková Radka, CEITEC MU - Středoevropský technologický institut, Brno
Svozil Daniel, VŠCHT v Praze, Praha
Szaboová Andrea, ČVUT v Praze, Praha
Tom Nikola, Fakultni nemocnice Brno, Brno
Uhlík Ondřej, VŠCHT v Praze, Praha
Vogel Ivan, Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Brno
Vohradský Jiří, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Voller Jiří, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Vondrášek Jiří, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Zelinka Ivan, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
Zimandl Filip, ChemAxon, s.r.o., Praha
Znamenáček Jiří, VŠCHT v Praze, Praha